5/16/2018

Điều kiện mở làm thẻ tín dụng sacombank

Điều kiện mở làm thẻ tín dụng Sacombank: Có rất nhiều khách hàng băng khoăn về điều kiện làm thẻ Sacombank, do vậy hôm nay chúng tôi xin gửi đến anh chị những điều kiện để làm thẻ Sacombank.

Nếu bạn có nhu cầu vay tiền nhanh chóng có thể tham khảo ngân hàng Tima:

button

Điều kiện mở làm thẻ tín dụng Sacombank:

Sacombank có khá nhiều loại thẻ tổng số loại thẻ lên đến 14 loại và điều kiện làm thẻ cũng khác nhau, do vậy chúng tôi tổng hợp các loại thẻ và các điều kiện làm thẻ để anh chị tham khảo:

1. Visa Infinite:
 • Cá nhân từ 18 tuổi trở lên
 • Thu nhập tối thiểu 200 triệu đồng/tháng
2. JCB Ultimate
 • Cá nhân đủ 18 tuổi trở lên
 • Thu nhập tối thiểu 80.000.000 VND
3. World Mastercard
 • Cá nhân từ 18 tuổi trở lên
 • Thu nhập tối thiểu 60 triệu VND/tháng
4. Visa Signature
 • Cá nhân từ 18 tuổi trở lên
 • Thu nhập tối thiểu 60 triệu VND/tháng
5. Visa Platinum
 • Cá nhân từ 18 tuổi trở lên
 • Thu nhập tối thiểu 20 triệu VND/tháng
6. Visa Platinum Cashback
 • Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên 
 • Thu nhập tối thiểu 20.000.000 VND/tháng
7. Thẻ tín dụng Doanh Nghiệp
 • Vui lòng liên hệ Chi nhánh Sacombank 
8. Sacombank Visa
 • Cá nhân từ 18 tuổi trở lên
 • Thu nhập tối thiểu 5 triệu VND/tháng (tối thiểu 7 triệu VND/tháng nếu sinh sống tại Hà Nội và Hồ Chí Minh)
9. Sacombank Mastercard
 • Cá nhân từ 18 tuổi trở lên
 • Thu nhập tối thiểu 5 triệu VND/tháng (tối thiểu 7 triệu VND/tháng nếu sinh sống tại Hà Nội và Hồ Chí Minh)
10. JCB Car Card
 • Cá nhân từ 18 tuổi trở lên
 • Thu nhập tối thiểu 5 triệu VND/tháng (tối thiểu 7 triệu VND/tháng nếu sinh sống tại Hà Nội và Hồ Chí Minh) Hoặc là chủ sỡ hữu xe ô tô
11. JCB Motor Card
 • Cá nhân từ 18 tuổi trở lên
 • Thu nhập tối thiểu 5 triệu VND/tháng (tối thiểu 7 triệu VND/tháng nếu sinh sống tại Hà Nội và Hồ Chí Minh)
12. Visa Ladies First
 • Cá nhân là nữ từ 18 tuổi trở lên
 • Thu nhập tối thiểu 5 triệu VND/ tháng (tối thiểu 7 triệu VND/tháng nếu sinh sống tại Hà Nội và Hồ Chí Minh)
13. Sacombank UnionPay
 • Cá nhân từ 18 tuổi trở lên
 • Thu nhập tối thiểu 5 triệu VND/tháng (tối thiểu 7 triệu VND/tháng nếu sinh sống tại Hà Nội và Hồ Chí Minh)
14. Thẻ Family
 • Cá nhân từ 18 tuổi trở lên
 • Thu nhập tối thiểu 5 triệu đồng/tháng ( tối thiểu 7 triệu đồng/tháng nếu sinh sống tại Hà Nội và Hồ Chí Minh)

Disqus Comments